4 May 2015
 May 4, 2015

“…سيلين خوري: “آمني بنفسك وكوني حرة في خياراتك
.”Rollin’pen” سيلين خوري هي مؤسسة شركة
درست الأدب الفرنسي في جامعة القديس يوسف في بيروت، وبدأت حياتها المهنية في فرنسا، حيث تدربت في عدد من دور النشر في مجال التحرير، والصحافة، والتصنيع.

Read the article on eliktisad.com